Lọ hoa, bình hoa pha lê

 Lẵng Pha Lê Vuông Sỏ Lỗ Màu Vàng Amber  Lẵng Pha Lê Vuông Sỏ Lỗ Màu Vàng Amber
1,200,000₫
 Lọ Giọ Cua 205 Bầu Nhỏ Mài Xoáy  Lọ Giọ Cua 205 Bầu Nhỏ Mài Xoáy
306,000₫
 Lọ gốc cây màu trắng  Lọ gốc cây màu trắng
750,000₫
 Lọ Hoa, Bình Hoa Bương 205 Mài Xịn  Lọ Hoa, Bình Hoa Bương 205 Mài Xịn
579,000₫
 Lọ Hoa, Bình Hoa Dáng Chum 150  Lọ Hoa, Bình Hoa Dáng Chum 150
930,000₫
 Lọ Hoa, Bình Hoa Sỏ 6 Lỗ  Lọ Hoa, Bình Hoa Sỏ 6 Lỗ
750,000₫